Pracodawca

Korzyści ze współpracy

 • elastyczne dostosowywanie struktury zatrudnienia do bieżącej sytuacji rynkowej
 • gwarancja ciągłości zatrudnienia – w przypadku gdy pracownik nie spełni oczekiwań związanych z wykonywaniem czynności, do których został delegowany, zostanie zastąpiony innym bez dodatkowych opłat
 • skuteczna zamiana kosztów stałych na koszty zmienne
 • wzrost wydajności i efektywności pracy, skuteczne ograniczenie rotacji dzięki programowi lojalnościowemu (Strefa Jobman.pl dla umów cywilno-prawnych)
 • odciążenie działów personalnych Klienta od czynności związanych z rekrutacją i obsługą personelu
 • przejęcie przez agencję odpowiedzialności wobec organów zewnętrznych tj. ZUS, US, PIP oraz wystawianie wszelkiej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • brak kosztów archiwizacji dokumentów
 • proste rozliczenie (jedna faktura VAT)

Nasze usługi

 • Outsourcing personelu z dopasowanymi do danego stanowiska kwalifikacjami
 • Dostępność pracowników na czas dowolnie wyznaczony przez Kontrahenta
 • Kompleksową obsługę administracyjną zatrudnianego personelu
 • Monitorowanie jakości świadczonych usług przez wyznaczonego konsultanta